Ιδιώτες

Tologistiko / Υπηρεσίες / Ιδιώτες

Το λογιστικό μας γραφείο προσφέρει στονιδιώτη λογιστικές υπηρεσίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προς τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και για την κάλυψη των αναγκών του.

– Ακριβή υπολογισμό ανάλωσης κεφαλαίου
– Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης Ε9
– Φοροτεχνικές συμβουλές σε θέματα κάλυψης τεκμηρίων
– Σύνταξη και υποβολή Μισθωτηρίων Συμβολαίων (συμπεριλαμβανομένης και της βραχυχρόνιας – Airbnb) στο ΤaxisNet
– Σύνταξη και υποβολή της δήλωσης “Πόθεν Έσχες” για όλους τους υπόχρεους
– Μεταφορά φορολογικής κατοικίας κατοίκων εξωτερικού
– Φορολογική Δήλωση – Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή όλων των εντύπων φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2) Φυσικών Προσώπων (συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων εξωτερικού), με υπολογισμό εκκαθάρισης φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης
– Άδειες διαμονής αλλοδαπών, μετακλήσεις, πολιτογραφήσεις
– Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς όπως ΔΟΥ, ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΙΚΑ), επιθεώρηση εργασίας, Δήμους, ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια
– Αιτήσεις για επιδόματα (ανεργίας, ενοικίου κτλ.)
– Αιτήσεις συνταξιοδότησης ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ
– Αιτήσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμούς (ΑΣΕΠ κτλ.)
– Ρυθμίσεις οφειλών