Ιδιώτες

Tologistiko / Υπηρεσίες / Ιδιώτες

Το λογιστικό μας γραφείο προσφέρει στον ιδιώτη λογιστικές υπηρεσίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προς τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και για την κάλυψη των αναγκών του.

 • Φορολογική Δήλωση – Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή όλων των εντύπων φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2) Φυσικών Προσώπων (συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων εξωτερικού), με υπολογισμό εκκαθάρισης φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης
 • Φοροτεχνικές συμβουλές σε θέματα κάλυψης τεκμηρίων
 • Ακριβή υπολογισμό ανάλωσης κεφαλαίου
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης Ε9
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Κτηματολογίου
 • Έκδοση Πιστοποιητικών μεταβίβασης ακίνητων ΕΝΦΙΑ
 • Σύνταξη και υποβολή Μισθωτηρίων Συμβολαίων (συμπεριλαμβανομένης και της βραχυχρόνιας – Airbnb) στο ΤaxisNet
 • Μεταφορά φορολογικής κατοικίας κατοίκων εξωτερικού
 • Έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) στην αρμόδια ΔΟΥ
 • Αίτηση έκδοσης και παραλαβή κλειδάριθμου
 • Μεταβολές μητρώου (αλλαγή στοιχείων ταυτότητας, διεύθυνσης, κλπ)
 • Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης φορολογικών & ασφαλιστικών οφειλών
 • Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού
 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 • Έκδοση τελών κυκλοφορίας, ειδοποίησης πληρωμής ΕΝΦΙΑ
 • Υποβολή αιτήσεων επιδόματος τέκνων (A21), επιδόματος πετρελαίου, επιδόματος ενοικίου, κοινωνικού μερίσματος και κάθε είδους αίτησης
 • Σύνταξη και υποβολή της δήλωσης “Πόθεν Έσχες” για όλους τους υπόχρεους
 • Ανανέωση κάρτας ανεργίας
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς όπως ΔΟΥ, ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΙΚΑ), επιθεώρηση εργασίας, Δήμους, ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια
 • Υποβολή αιτήσεων διαγωνισμών ΑΣΕΠ, ΟΑΕΔ
 • Άδειες διαμονής αλλοδαπών, μετακλήσεις, πολιτογραφήσεις
 • Μεταβιβάσεις οχημάτων
 • Συμβουλές σε εργατικά – ασφαλιστικά θέματα

 

Το γραφείο μας συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων και παρέχει έκπτωση 20% στις υπηρεσίες προς ιδιώτες στους κατόχους της κάρτας.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων παρατίθεται πληροφοριακό κείμενο.