Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, ανακοίνωσε την υλοποίηση της προγράμματος: «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων Θετικής, Τεχνολογικής και Οικονομικής Κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»,

Το πρόγραμμα αφορά σε 3.000 ανέργους νέους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 25-29 ετών και σε 2.000 ανέργους  νέους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-45 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).

Διάρκεια Προγράμματος:  600 ώρες (400 ώρες θεωρία & 200 ώρες πρακτική άσκηση)

Επιδότηση Προγράμματος: 2800 ευρώ

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, έχουν όσοι:
I. Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης.
II. Έχουν γεννηθεί από 1.1.1974 μέχρι και 31.12.1989  ή από 1.1.1990 μέχρι και 30.09.1994.
III. Είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και
οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).
IV. Έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Δείτε περισσότερα στο http://voucher.gov.gr/project/view/id/34