Είναι ανοιχτό προς υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος το Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος Θέρμανσης. αλλά και για τα λοιπά καύσιμα (φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα- πέλετ).

Προθεσμίες

– Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι 11/1/2021

– Υποβολή στοιχείων παραστατικών έως 11/1/2021 για αγορές λοιπών καυσίμων θέρμανσης εκτός του πετρελαίου, που τιμολογήθηκαν από 1/10/2020 μέχρι 31/12/2020,

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/52157/epidoma-oermanshs-myoermansh-diaoesimh-h-platforma-sthn-aade